Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebieden

Amsterdam telt zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast is de stad verdeeld in 25 gebieden, 110 wijken en 518 buurten. Waar mogelijk en wenselijk splitsen we cijfers uit naar deze verschillende gebiedsniveaus. Dit dossier bevat onderzoeken, datasets, dashboards en kaarten die specifiek gericht zijn op verschillen tussen en binnen de gebieden.

Uitgelicht in dit dossier

Alles in Gebieden

 • Stadsdeelenquête Zuidoost 2023

  publicatie

  In 2023 hebben 1.836 bewoners van Zuidoost meegedaan aan de stadsdeelenquête. In het onderzoek komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Per thema is een deelrapport verschenen.

  Gepubliceerd: april 2024

 • Buurtenquête Zuid 2023

  publicatie

  De Buurtenquête Zuid is een terugkerend onderzoek waarmee in beeld gebracht wordt hoe bewoners in stadsdeel Zuid hun buurt ervaren.

  Gepubliceerd: maart 2024

 • Imago Zuidoost 2020

  publicatie

  Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel te versterken. Om dit te kunnen monitoren heeft OIS voor de zesde keer een imago onderzoek uitgevoerd.

  Gepubliceerd: januari 2022

 • Gebied in beeld vernieuwd

  artikel

  De website Gebied in beeld brengt Amsterdamse stadsdelen, gebieden, wijken en buurten in beeld met behulp van statistieken en onderzoeksresultaten. Onlangs is de site volledig herzien.

  Gepubliceerd: 23 december 2021