Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Programma Veerkracht

Hoe ervaarden ondernemers de reguliere ondersteuning en aanvullende ondersteuning vanuit programma Veerkracht? Onderzoek en Statistiek (O&S) heeft hiervoor afgelopen winter interviews gehouden.

De gemeente Amsterdam biedt ondernemers inkomensondersteuning. Daarnaast bood de gemeente tijdens de coronapandemie ook aanvullende ondersteuning vanuit het programma Veerkracht. De aanvullende dienstverlening bestond uit drie routes:

  • De ondernemersroute: gericht op ondernemers die de eigen onderneming wilden voortzetten, maar hier ondersteuning bij nodig hadden. Vormen van ondersteuning binnen deze route waren: coaching, workshops en een-op-een werksessies.
  • De loondienstroute: Begeleiding van ondernemers naar werk in loondienst.
  • De de-escalatieroute: bestond uit schuldhulpverlening, ondersteuning bij mentale problemen of hulp bij bedrijfsbeëindiging.

De afdeling Ondersteuning Ondernemers wilde graag weten hoe ondernemers deze aanvullende ondersteuning hebben ervaren. O&S heeft hiervoor afgelopen winter interviews gehouden met 21 ondernemers.

Iemand kijkt in de etalage van een boekwinkel in Noord.

Veelal is aan de verwachtingen voor de aanvullende ondersteuning voldaan. Ondernemers voelen zich gesteund door deze dienstverlening. Mochten zich in de toekomst weer problemen voordoen in hun bedrijf, dan zouden de meeste ondernemers nogmaals contact opnemen met de gemeente. De ervaring met de aanvullende dienstverlening heeft voor velen de drempel hiervoor verlaagd.

Voor een deel van de ondernemers gaat het inmiddels weer goed met hun bedrijf. Er zijn ook ondernemers wiens onderneming nog niet goed loopt. Desondanks hebben de meeste ondernemers vertrouwen in de toekomst. Wel hebben ze zorgen, over de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en inflatie. Maar ook over hun eigen gezondheid en de tijd die nodig is om fysiek te herstellen van bijvoorbeeld langdurige gezondheidsklachten na corona.

Voor de uitkomsten van het onderzoek voor de verschillende routes, kunt u rechts bovenaan deze pagina de publicatie downloaden.