Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Update Veranderend Noord 2017-2022

Stadsdeel Noord is in trek bij een brede groep mensen en de woningvoorraad is in ontwikkeling. Daarmee verandert de samenstelling van de bevolking.

In 2017 deed O&S onderzoek naar de veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad. Ook de woonwensen van de inwoners van Noord zijn toen in beeld gebracht. Dat onderzoek is herhaald en het rapport ‘Update Veranderd Noord 2017-2022’ schetst de recente ontwikkelingen in het stadsdeel.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat nieuwbouw van na 2017 meer diverse inkomensgroepen aantrekt dan de nieuwbouw uit de periode vóór 2017. Die nieuwbouw trok vooral hogere inkomens aan. Qua opleidingsniveau is het beeld echter minder divers, vooral hbo/wo-opgeleiden zijn in de recente nieuwbouw komen wonen. Dit zijn vaak starters afkomstig van buiten het stadsdeel die (nog) geen hoog inkomen hebben. Zij worden aangetrokken tot het grote aandeel kleinere nieuwbouw in Noord. Vier op de tien bewoners wonen dan ook nog maar sinds 2017 in Noord.

Aandeel huishoudens dat in 2017 of later in Noord is gevestigd, per buurt (%)

Nieuwkomers in Noord vestigen zich vooral in de buurten aan het IJ en in Elzenhagen-Zuid en Noorderstrook-West