Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Wonen in de vijf vooroorlogse wijken in Amsterdam-Noord

Stadsdeel Noord is in ontwikkeling. Zo worden er op verschillende plekken nieuwe woningen gebouwd en in de afgelopen jaren is het stadsdeel populair geworden onder een bredere groep mensen. Hierdoor zijn zorgen ontstaan over de betaalbaarheid van Noord.

Deze zorg speelt onder andere in de vijf vooroorlogse wijken die voorheen voornamelijk uit corporatiewoningen bestonden. Het gaat om Volewijck, IJplein/Vogelbuurt, Tuindorp Buiksloot, Tuindorp Nieuwendam enTuindorp Oostzaan. O&S heeft voor deze wijken en voor Noord als geheel de ontwikkelingen in de woningvoorraad en bewonerssamenstelling in beeld gebracht.

Er is ook gekeken of jongvolwassenen uit Noord er in slagen om woonruimte te vinden. Veel jongeren in Amsterdam hebben moeite om een woning te vinden en blijven lang thuis wonen. Dit geldt in de vijf wijken nog iets sterker. Wanneer de jongeren uit deze wijken een woning vinden, is dit relatief vaak een corporatiewoning. Jongeren uit andere delen van Noord wijken vaker uit naar de particuliere huursector.

wordt niet gebruikt

Woonsituatie vijftienjarige Amsterdammers, tien jaar later, 2021 (procenten)