Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lunchsessie Middelbare scholieren: diploma's en welzijn

De Staat van de Stad lunchsessie op dinsdag 15 november 2022 met als onderwerp: Middelbare scholieren - diploma's en welzijn.

De Staat van de Stad Lunchsessie van dinsdag 15 november 2022 met als onderwerp: de staat van het Amsterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs. Hoe gaat het met de middelbare scholieren en hun docenten?

Onderzoekers Frederique van Spijker en Merel van der Wouden laten zien hoe divers het Amsterdamse onderwijslandschap is en in hoeverre leerlingen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten op school. Ook gaan zij in op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het werkplezier van docenten: welke leerlingen halen vaker een diploma op het niveau van het basisschooladvies? Hoeveel stress en psychische problemen ervaren Amsterdamse leerlingen? En welke factoren kunnen het werkplezier van docenten vergroten? De gepresenteerde resultaten komen uit recent onderzoek van O&S voor de schoolbesturen van Amsterdam.

Tijdens de Staat van de Stad lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, meestal de derde dinsdag van de maand in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over of gezinnen nou wel of niet vaker de stad uitgaan en welke effecten de crisis heeft op de jeugdwerkloosheid. Reserveer vast in je agenda en volg de Staat van de Stad!