Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Sport in Amsterdam

84 Amsterdamse sporters gingen er dit jaar naar de Olympische spelen. Gelukkig hoef je om te sporten niet helemaal naar Tokio.

Amsterdammers sporten meer dan gemiddeld in Nederland. Vóór corona, in april 2019, sportte 72 procent van de Amsterdammers wekelijks, tegenover 68 procent van alle Nederlanders. Dat percentage is gedaald door corona. In april 2021, sportten nog maar 63 procent van de Amsterdammers wekelijks. Landelijk liep dat terug tot 54 procent.

In de top 3 meest beoefende sporten is niet veel veranderd. Dat zijn nog steeds fitness, hardlopen en wandelsport. Door de coronamaatregelen hebben onverwachte stijgers en dalers. Zwemmen en voetbal zijn gedaald. Buitenfitness steeg naar de vierde plek.

Onder mannen daalde voetbal van de derde naar de zesde plek. Nu de competitie weer van start gaat, is de verwachting dat voetbal weer zal stijgen op de ranglijst. Bij de vrouwen zakten pilates en tennis in 2021 uit de top 10. Nieuwe binnenkomers zijn fitness buiten en urban sports.

Kinderen bewegen meer dan volwassenen. Vóór corona deed meer dan 80 procent van de basisschoolleerlingen wekelijks aan sport, waarbij de gymles niet is meegeteld. In het algemeen geldt: Hoe ouder, hoe lager het aandeel dat wekelijks sport. Toch deed voor corona ook meer dan de helft van de 65-plussers wekelijks aan sport. Door corona werden competities stilgelegd, trainen in teamverband mocht niet meer en de sportscholen moesten sluiten. In het begin van de coronacrisis leidde dat tot veel minder sporten bij Amsterdammers onder de 18.

In de zomer leek alles weer even normaal. Maar 2021 begon met een harde lockdown en avondklok. Daarna mocht er geleidelijk aan weer meer. Kinderen onder de 12 konden weer gaan zwemmen. En tot 26 jaar mocht er weer in groepsverband gesport worden. Jongeren tussen de 13 tot 18 kregen de grootste klap van corona. Van hen sportte in april 2021 minder dan de helft. Sporten kan op veel plekken in Amsterdam. In de grote sportparken aan de rand van de stad vind je vooral teamsporten in clubverband. Maar wie wil sporten hoeft de buurt niet uit! Want er zijn ook steeds meer plekken buiten, in de openbare ruimte waar iedereen die dat wil kan sporten: Basketballen bijvoorbeeld of voetballen, fitnessen of lekker skaten.

Amsterdammers sporten meer dan het landelijk gemiddelde. Door corona sportten vooral jongeren veel minder dan voor de pandemie. Bewegen kan op veel plekken in de stad, ook in de eigen buurt.

Aanvullend op de Sportmonitor brengt de gemeente sinds 2016 in samenwerking met landelijke sportorganisatie NOC*NSF twee keer per jaar het sport- en beweeggedrag van Amsterdammers in beeld in de Sportdeelname Index. Sinds januari 2021 werken Onderzoek en Statistiek en NOC*NSF samen met onderzoeksbureau Kantar.

Door twee keer per jaar te meten, kunnen trends in het sport- en beweeggedrag van Amsterdammers in kaart gebracht worden. Daarbij wordt ingezoomd op verschillende gebieden in de stad. De gemeente gebruikt de gegevens om beter in te spelen op de sportbehoefte van de Amsterdammer. Samen met de gegevens uit de Sportmonitor kan de gemeente Amsterdam veel gerichter bepalen waar met sportstimuleringsprogramma's op moet worden ingezet.

De laatste Sportmonitor is van 2017. Een nieuwe monitor wordt binnenkort verwacht.