Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyses 2016

In veel opzichten lijkt de economische crisis voorbij in Amsterdam. Er wordt weer gebouwd en nieuwe locaties worden versneld tot ontwikkeling gebracht. Met name in Noord (CAN-gebied, Overhoeks) en Nieuw-West (verspreid door het hele stadsdeel), maar ook op het Zeeburgereiland in Oost, de Houthavens in West en op de Zuidas is de bouwstroom weer op gang gekomen. 

De stad is populair bij toeristen en dagjesmensen en ook Amsterdammers zelf maken weer volop gebruik van de stad. De hotelcapaciteit groeit en ook AirBnB draagt er aan bij dat de stad veel mensen kan ontvangen. Op sommige plaatsen in de stad leidt dat tot drukte en overlast. Dit beperkt zich niet enkel tot het Centrum, maar ook in druk bevolkte gebieden als De Pijp en Oud-West is dit een aandachtspunt.

De grote ontwikkelingen voor Amsterdam lijken daarmee in de ruimtelijke sector te liggen. Tegelijkertijd is de opgave in de sociale sector groot. Niet iedereen profiteert van de verbeterde economische omstandigheden, veel huishoudens leven nog op de armoedegrens en de bijstandsafhankelijkheid neemt nog toe. Op het gebied van jeugdzorg, WMO en maatschappelijk werk is er vaak sprake van een discrepantie. Het vóórkomen van problemen gaat bijvoorbeeld niet altijd gepaard met een hoog zorggebruik. Ook stroken officiële cijfers over bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid of het doen van vrijwilligerswerk niet altijd met de ervaring van professionals hierover. Voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken van de gemeente brengt dit nog veel onzekerheden met zich mee.

De gebiedsanalyses 2016 brengen deze ontwikkelingen op gebiedsniveau in beeld. Het geeft de staat van de gebieden in de stad weer op basis van de recentste cijfers. Ten opzichte van de voorgaande editie is er meer aandacht voor ontwikkelingen en trends. Ook zijn er nieuwe indicatoren toegevoegd, zoals de dagelijkse drukte-index (een index die weergeeft hoe druk het op een gemiddelde dag is in een gebied, ontwikkeld ten behoeve van de Veiligheidsmonitor), woningen die bewoners geschikt vinden om oud in te worden en het aantal branden per 1000 woningen. Het aantal bijdragen vanuit verschillende domeinen is uitgebreid. Naast ‘oog-en-oor’ informatie uit de gebieden zelf, zijn er bijdragen vanuit Waternet (rainproof), Monumenten en Archeologie (o.a. beschermde stadsgezichten), Brandweer (informatie over woningbranden) en Zuidas. Verschillende afdelingen (GGD, Wonen, Onderwijs, Jeugd, Zorg, Diversiteit, Kunst en Cultuur, Grond en Ontwikkeling, Economie) en OOV hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de gebiedsanalyses.

Klik op het plaatje om naar Kerncijfers gebieden Amsterdam te gaan. 

kerncijfers

bron: OIS/kerncijfers gebieden Amsterdam