Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Prognose bevolking 2023-2050

Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022 weer een toename van het Amsterdamse inwonertal. In 2022 zorgde de buitenlandse migratie, vooral vanuit Oekraïne, voor een sterke groei. Daarnaast horen ruim 20.000 Weespers sinds 24 maart 2022 ook bij de bevolking van Amsterdam. Als we Weesp op 1 januari 2022 al meetellen, komen we op 902.699 inwoners. In 2050 zal het aantal inwoners gestegen zijn tot 1.092.893, een groei van 21 procent.

Die groei is niet evenredig verdeeld over de verschillende wijken in de stad. Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden groeien sterker dan wijken waar geen plaats is voor woningbouw. Daarnaast is de groei afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van de wijk. Zo zal het aantal geboortes lager zijn in wijken waar veel zestigers wonen dan in wijken waar zich juist veel dertigers hebben gevestigd.

Waar in de stad gaat de bevolking groeien of krimpen?

Waar in de stad gaat de bevolking groeien of krimpen?

Als we kijken naar de stadsdelen (inclusief stadsgebied Weesp) zal de bevolking het sterkst toenemen in Noord, waar het inwonertal stijgt van 103.164 in 2022 naar 151.732 in 2050. Ook in Zuidoost wordt een sterke groei verwacht: van 88.943 in 2022 naar 124.705 in 2050. De sterke toename van de bevolking in Noord is met name gevolg van de verdere woningbouw in de wijken Noordelijke IJ-oevers-West en Noordelijke IJ-oevers-Oost. Overigens wordt ook voor Westpoort, dat officieel geen stadsdeel is, een flinke groei verwacht: van 664 inwoners in 2022 naar 1.657 in 2050.

Een andere opvallende wijk is IJburg-Oost. Deze wijk had in 2022 nog maar weinig bewoners, zoals de kaart laat zien. De verwachting is dat het inwonertal hier zal toenemen van 226 in 2022 naar 20.862 in 2050. Daarmee is de relatieve toename van de bevolking voor IJburg-Oost groter dan voor welke andere wijk dan ook. De relatieve groei op stadsdeelniveau is het grootst voor Noord (+47 procent), gevolgd door Zuidoost (+40 procent), Oost (+29 procent) en Weesp (+25 procent).

Als we kijken naar de ontwikkeling op het niveau van de 25 gebieden van Amsterdam, zien we dat Bijlmer-West de sterkste relatieve groei zal doormaken. Hier wonen in 2050 bijna acht keer zoveel inwoners als in 2022: het inwonertal neemt toe van 2.596 naar 20.644 (+695 procent). Vervolgens is het Sloterdijk Nieuw-West waar het inwonertal relatief gezien het sterkst toeneemt: van 1.095 inwoners in 2022 naar 8.391 in 2050. De absolute groei is het sterkst voor Oud-Noord, waar tussen 2022 en 2050 naar verwachting 33.342 inwoners bij komen.

Welke stadsdelen, gebieden en wijken groeien of krimpen?

Welke stadsdelen, gebieden en wijken groeien of krimpen?

Sinds 2014 is het binnenlands vertrek uit de stad flink toegenomen. Net als in de jaren vóór corona zijn buitenlandse migratie én een geboorteoverschot de belangrijkste motors achter de bevolkingstoename. Of de stad ook in de toekomst veel nieuwe inwoners vanuit het buitenland zal ontvangen, is afhankelijk van wereldwijde gebeurtenissen zoals crises en conflicten, maar ook lokale ontwikkelingen, zoals de werkgelegenheid en de beschikbaarheid van woonruimte. Er zijn volop woningbouwplannen voor de stad, maar ook hier is het onzeker in hoeverre alle plannen gerealiseerd kunnen worden. In de nieuwe bevolkingsprognose gaat O&S ervan uit dat er tussen 2022 en 2050 119.000 woningen bij komen.