Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose basisonderwijs 2023/’24

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs daalt en deze daling zal nog enige tijd voortzetten. Door het lage geboortecijfer neemt het aantal kinderen met een basisschoolleeftijd de komende jaren verder af, en daarmee het leerlingenaantal. Pas vanaf 2032/’33 zal het leerlingenaantal weer langzaam toenemen. Dit blijkt uit de meest recente leerlingenprognose basisonderwijs (BO) 2023/’24 van Onderzoek & Statistiek.

In 2023/’24 telt het Amsterdamse basisonderwijs 60.319 leerlingen. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt 56.446 leerlingen in 2031/’32. Dat is een daling van 6,4 procent. Hierna stijgt het aantal leerlingen tot 60.334 in 2038/’39 en zal het ongeveer gelijk zijn aan het huidige leerlingenaantal.

Uit de nieuwste bevolkingsprognose blijkt dat de basisgeneratie voor het primair onderwijs (PO) de komende jaren gaat afnemen en vanaf 2032 weer langzaam zal stijgen.

De vrij grote verschillen tussen de bevolkingsprognoses 2023 en 2024 zijn het gevolg van een lager geboortecijfer dan eerder werd verwacht. De leerlingenprognose volgt uit de bevolkingsprognose. De aanpassingen van het geboortecijfer leiden tot behoorlijke grote verschillen met de leerlingenprognose van vorig jaar. Bij de huidige prognose houden we rekening met 1.588 leerlingen minder in 2029/’30, 3.605 leerlingen minder in 2031/’32 en 7.070 leerlingen minder in 2036/’37.

Leerlingenprognoses BO 2022/’23 en 2023/’24 en basisgeneratie PO

Leerlingenprognoses BO 2022/’23 en 2023/’24 en basisgeneratie PO

Een groot deel van de scholen volgt deze stedelijke prognose en laat de komende jaren een dalende trend zien. Hierop zijn wel uitzonderingen: scholen waarvan verwacht wordt dat ze groeien vanwege een grotere instroom in de afgelopen jaren, of omdat hun leerlingen komen uit gebieden waar de basisgeneratie toeneemt. Dit zijn voornamelijk nieuwbouwlocaties. Ook zijn er in de huidige leerlingenprognose 29 geplande onderwijslocaties in nieuwbouwgebieden meegenomen.